کنترل زخم

وظیفه درمانگران زخم ایجاد شرایط مناسب ترمیم زخم در بافت آسیب‌دیده ازجمله حفظ بهداشت عضو آسیب‌دیده هست.

با کلیک کردن بر روی هریک از زیرمجموعه‌های خدمات  کنترل زخم می‌توانید انواع زخم‌ها و مراقبت‌های لازم جهت درمان هریک را مشاهده کنید.